• aptm@talasemia.ro
  • Str. Constantin Caracas nr. 2-8, Sector 1 , Bucuresti, Romania

Statut A.P.T.M.

CAPITOLUL I – FONDATORII, DENUMIREA, SEDIUL, STATUTUL JURIDIC, DURATA
Articolul 1. Se constituie, in baza Legii nr. 246/2005 si potrivit prezentului Statut, Asociatia Persoanelor cu Thalasemie Majora. Asociatia este denumita prescurtat APTM.
Articolul 2. Sediul Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora este in Bucuresti, Str. C-tin Caracas nr.2-8, sector 1.Sediul Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora poate fi stabilit si schimbat prin hotararea Consiliului Director (in loc de Adunarea Generala). Consiliul Director (in loc de Adunarea Generala) poate decide de asemenea infiintarea de filiale in aceeasi localitate sau in alte localitati din tara, cu respectarea legislatiei in vigoare la data infiintarii acestora. Filialele sunt subunitati ale Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora, fara personalitate juridica, care pot incheia acte juridice si pot efectua cheltuieli materiale in limitele mandatului acordat de Consiliul Director, cu respectarea prezentului statut.
Articolul 3. Statutul juridic: Asociatia Persoanelor cu Thalasemie Majora este o persoana juridica de drept romana, cu caracter national, de tip asociatie, apolitica, non-guvernamentala, non-profit, independenta, cu beneficiu public si fara scop lucrativ, care se supune legislatiei romane aplicabile acestui gen de persoane, avind denumirea rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu numarul 37115 din 20.10.2005 eliberata de catre Ministerul Justitiei – Serviciul Relatii cu Publicul si Cooperare cu ONG.
Articolul 4. Durata: Asociatia Persoanelor cu Thalasemie Majora se infiinteaza pe o durata nelimitata de timp.
CAPITOLUL II – SCOPUL, OBIECTIVELE SI ACTIVITATILE
Articolul 5. Scopul Asociatiei este sprijinirea copiilor si adultilor cu thalasemie si a familiilor acestora in vederea asigurarii drepturilor lor fundamentale in ceea ce priveste asistenta sociala, sanitara si educatia acestora.
Cerintele educative speciale pot fi derivate din dizabiliti (handicap), din conditii negative de mediu, care afecteaza dezvoltarea umana sau din orice alte dezavantaje, temporare ori permanente, care impiedica atingerea unor niveluri educationale si sociale echivalente cu ale copiilor si tinerilor de aceeasi varsta.
In scopul indeplinirii misiunii sale asociatia isi propune:
– Sa promoveze initiative de imbunatatire a legislatiei referitoare la drepturile si conditiile de viata ale acestor persoane;
– Asociatia Persoanelor cu Thalasemie Majora se constituie ca o structura de parteneriat intre organizatiile neguvernamentale, reprezentantii institutiilor, parinti, specialisti interesati si implicati in realizarea scopului Asociatiei.
– Asociatia Persoanelor cu Thalasemie Majora formeaza si dezvolta o retea activa de informare, comunicare si schimb de experienta, ceea ce presupune:
– incurajarea si facilitarea informarii si cooperarii intre membri;
– promovarea si dezvoltarea comunicarii dintre membri si autoritati, la nivel national, regional si local;
– facilitarea transferului de informatii dintre membrii Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora si organizatiile neguvernamentale cu preocupari asemanatoare sau cu retele similare din tara si din alte tari.
– Sa promoveze cele mai eficiente modalitati de ingrijire, educatie, orientare, formare, integrare in comunitate si bunastare a copiilor, adolescentilor si adultilor cu thalasemie majora, pentru valorificarea si dezvoltarea maxima a potentialului acestora, astfel incat sa traiasca cat mai independent posibil;
– Asociatia Persoanelor cu Thalasemie Majora sa exercite protejarea in vederea evitarii tuturor neglijentelor si abuzurilor asupra acestora.
– Asociatia Persoanelor cu Thalasemie Majora promoveaza si incurajeaza colaborarea dintre unitatile si structurile educationale speciale si cele obisnuite, intre acestea si alternativele educationale.
– Sa promoveze o cat mai larga paleta de servicii de sprijinire a familiilor cu persoane cu thalasemie majora pentru cresterea calitatii vietii acestora;
– Sa stabileasca si sa favorizeze schimburile de informatii si de experiente, in scopul ameliorarii situatiei persoanelor cu thalasemie majora;
– Sa promoveze o tot mai buna intelegere a thalasemiei majore in randul parintilor, al insotitorilor, al societatii in ansamblu, sa colaboreze si sa sprijine specialistii din domeniul thalasemiei;
– Sa faciliteze persoanelor in cauza accesul la diagnostic si evaluare corecta si cat mai timpuriu posibil;
– Sa acorde sprijin tuturor tipurilor de cercetare si, mai ales, celor referitoare la diagnosticarea si interventia precoce;
– Sa dezvolte o baza de informatii despre thalasemie majora, mai ales referitoare la cele mai recente cercetari si experiente in domeniu si sa favorizeze circulatia si raspandirea acestora;
– Obtinerea de fonduri pentru asigurarea unu tratament corect transfuzional si chelator de fier la standarde internationale;
– Obtinerea de truse transfuzionale, desferal sau inlocuitor al acestuia, pompite, butterfly, filtre DL, etc.
– Asociatia militeaza pentru afilierea la asociatii internationale de prestigiu, cu profil potrivit obiectului de activitate, ca si pentru asigurarea unei prezente active si de prestigiu in programele acestora in special cu TIF;
– Asociatia se poate afilia/federaliza si la/cu alte structuri de acelasi tip si avand scopuri si obiective similare si compatibile, prin decizia Adunarii Generale;
– Sa stranga fonduri necesare pentru sustinerea activitatii Asociatiei.
Articolul 6. In realizarea scopului, Asociatia Persoanelor cu Thalasemie Majora desfasoara urmatoarele tipuri de activitati:
– Propune, sprijina si dezvolta strategii de comunicare intre membri si autoritati, servicii publice, institutii si specialisti care actioneaza in sensul scopului si obiectivelor Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora.
– Organizeaza conferinte, seminarii, simpozioane etc. in realizarea scopului.
– Sprijina si promoveaza, sau dupa caz organizeaza activitati de formare continua.
– Actioneaza pentru sensibilizarea si implicarea comunitatii in realizarea scopului.
– Elaboreaza si distribuie periodic o lista actualizata a membrilor retelei Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora.
– Constituie, mentine si dezvolta o baza de date in domeniu.
– Editeaza si distribuie periodic carti, publicatii, reviste si alte materiale informative pe tematica integrarii in comunitate a copiilor si tinerilor cu thalasemie majora.
– Mediatizeaza proiectele, experientele sau programele relevante.
– Sprijina organizarea unui / unor centru (centre)  pentru ajutarea copiilor si tinerilor cu thalasemie majora.
Asociatia Persoanelor cu Thalasemie Majora are dreptul sa realizeze activitati economice, in limitele legislatiei romane, care sunt legate de scopul Asociatiei si care sa contribuie la realizarea acestuia. Forma juridica a acestor activitati, locul de desfasurare si denumirea lor concreta vor fi stabilite de Adunarea Generala a Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora, iar cuantumul, echivalent in EURO, de catre Adunarea Generala.
CAPITOLUL III – PATRIMONIUL ASOCIATIEI
Articolul 7. Patrimoniul: Patrimoniul initial se constituie din taxa de inscriere a membrilor fondatori in valoare totala de 310 RON.
Patrimoniul se va completa din urmatoarele surse:
a) Taxa de inscriere in Asociatia Persoanelor cu Thalasemie Majora a noilor membri in valoare de 20 RON pentru fiecare organizatie nonguvernamentala si 10 RON pentru fiecare dintre ceilalti membri;
b) Cotizatia lunara de membru al Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora va fi stabilita de Adunarea Generala. Taxa de inscriere reprezinta cotizatia pentru anul aderarii la Asociatia Persoanelor cu Thalasemie Majora. Membrii Asociaţiei Persoanelor cu Thalasemie Majora, cu excepţia membrilor onorifici, au obligaţia de a plati taxa de inscriere şi cotizaţia;
c) incasari realizate din difuzarea cartilor, tipariturilor, filmelor sau inregistrarilor pe banda magnetica;
d) incasari realizate din manifestari cultural artistice si sportive, precum si din
activitati de loterie organizate potrivit legii;
e) mijloacele materiale si banesti donate de persoanele fizice si juridice romane si straine, in conditiile legii;
f) colecte publice banesti sau materiale;
g) contributii banesti si materiale;
h) sponsorizari banesti si materiale;
i) subventii de la bugetul de stat sau bugetele locale;
j) finantare de proiecte in acord cu statutul Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora;
k) legate testamentare, cu conditia ca acestea sa nu contravina scopului si activitatilor Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora;
l) incasari din vanzarea unui procent din sponsorizarile materiale, conform legislatiei in vigoare;
m) venituri provenite din oricare alte surse ce nu contravin legislatiei in vigoare si prezentului Statut.
Articolul 8. Patrimoniul Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora nu poate fi utilizat pentru alt scop decat cele prevazute in capitolul II al prezentului Statut. Orice act juridic sau operatiune care sunt contrare acestui scop vor fi nule.
Articolul 9. Patrimoniul Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora se va reflecta in registrele contabile ale Asociatiei in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Disponibilitatile banesti, in moneda romaneasca sau straina vor fi pastrate in conturi bancare deschise la banci in Romania, respectand legislatia in vigoare.
Articolul 10. Anul financiar al Asociatiei Thalasemicilor din Romania corespunde anului calendaristic.
CAPITOLUL IV – MEMBRII ASOCIATIEI
Articolul 11. Asociatia Persoanelor cu Thalasemie Majora este formata din membrii fondatori si membrii care sunt admisi ulterior potrivit procedurii prevazute in prezentul statut. Toti au drepturi si obligatii egale.
Articolul 12. Pot dobandi calitatea de membru al Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora persoane juridice, persoane fizice – parintii copiilor si tinerilor cu thalasemie majora, specialisti din domeniul hematologic si/sau inclusiv ori din domenii corelate acestuia, care recunosc statutul, contribuie la realizarea scopului si obiectivelor propuse si / sau care indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
– Acceptul oficial (cu semnatura si parafa) al organelor de conducere – in cazul persoanelor juridice, sau o cerere individuala de aderare in cazul persoanelor fizice.
– Un document din care sa rezulte activitati si / sau initiative anterioare legate de scopul Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora, sau un proiect de activitate de perspectiva in acest sens, pe urmatorii 2 ani; in ambele situatii documentul va fi semnat si parafat de organele de conducere ale persoanelor juridice si semnat de membrii persoana fizica.
– Adunarea Generala desemneaza unul sau mai multi membri de onoare si presedinti de onoare ai Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora. Membrii de onoare si presedintii de onoare au drepturi egale cu ale celorlalti membri.
Articolul 13. La inscriere se completeaza o cerere de aderare standard, in forma aprobata de Adunarea Generala. Pe baza documentatiei mentionate, Consiliul Director decide asupra aderarii in prima sedinta de la inregistrarea acesteia cu ½ +1 din membrii prezenti ai Consiliului Director.
Articolul 14. Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele cazuri:
a) membrul renunta expres la calitatea de membru intr-o notificare adresata Consiliului Director. Renuntarea devine efectiva dupa trecerea unui termen de 1 (o) luna de la data inregistrarii notificarii;
b) la decesul membrului, in cazul persoanelor fizice. In acest caz calitatea de membru inceteaza de drept la data inregistrarii decesului;
c) membrul persoana juridica s-a dizolvat. In acest caz calitatea de membru inceteaza de drept la data hotararii de dizolvare.
d) membrul nu achita cotizatia corespunzatoare, timp de 2 ani consecutiv.
In toate aceste situatii incetarea calitatii este inregistrata de catre Consiliul Director.
Articolul 15. Excluderea unui membru, este de competenta Consililui Director, in urmatoarele cazuri:
– cand respectivul membru aduce prejudicii morale Asociatiei;
– cand respectivul membru aduce daune materiale Asociatiei;
– cand respectivul membru incalca statutul si regulamentul de functionare al Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora (altele decat neplata cotizatiei).
– in toate cazurile prevazute mai sus (art. 14 si 15) membrul nu are dreptul la patrimoniul Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora.
Articolul 16. Drepturile membrilor Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora sunt:
– sa participe la adunarile asociatiei si sa candideze la alegerile organizate pentru functiile in organismele asociatiei;
– sa initieze Adunari Generale Extraordinare. Pentru aceasta este necesara propunerea sub semnatura a cel putin o zecime din membrii asociatiei.
– sa participe la orice intrunire a Consiliului Dorector, fara a avea drept de vot.
Obligatiile membrilor Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora sunt:
– sa respecte statutul si hotararile Adunarii Generale;
– sa plateasca cotizatia. Scutirea de la plata integrala a cotizatiei stabilite se acorda de catre Consiliul Director pe baza unei cereri scrise a petitionarului;
– sa mentioneze in antetul organizatiei apartenenta la Asociatie;
– sa initieze si sa propuna proiecte si programe de interes general pentru Asociatie;
– sa sprijine derularea proiectelor Asociatiatiei.
In anumite situatii, legate de incetarea activitatii (neplata cotizatiei) sau de excludere, Consiliul Director poate decide suspendarea activitatii unui membru, pana la decizia corespunzatoare a Adunarii Generale
CAPITOLUL V – CONDUCERE, ADMINISTRATIE SI  CONTROL
Articolul 17. Organele de conducere, administrare si control ale Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora sunt:
– Adunarea Generala a membrilor Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora;
– Consiliul Director condus de presedinte;
– Cenzor sau Comisie de Cenzori (dupa caz);
Articolul 18. Asociatia Persoanelor cu Thalasemie Majora functioneaza in conformitate cu urmatoarele principii de baza:
– Identitatea si autonomia fiecarui membru este respectata, fiecare membru persoana juridica pastrandu-si personalitatea juridica si independenta in programele sale.
– Procesul de luare a deciziilor este democratic.
– Cooperarea se bazeaza pe deschidere, incredere si respectarea opiniilor fiecarui membru.
Articolul 19. Organul suprem de conducere al Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora este Adunarea Generala. Aceasta se constituie ca adunare ordinara o data la 1 an, cel tarziu in luna aprilie, ca adunare de alegeri o data la 2 ani si ca adunare extraordinara ori de cate ori este nevoie. Fiecare membru persoana juridica are cate un membru reprezentant in Adunarea Generala, alaturi de membrii persoane fizice. Membrii persoane fizice vor fi reprezentati prin delegati de reprezentare zonala, desemnati de Consiliul Director sau, dupa caz de filiale. Numarul total al delegatilor persoanelor fizice nu va putea depasi numarul total al reprezentantilor persoanelor juridice membre. Membrii persoane juridice si fizice isi pot delega, in scris, reprezentarea la Adunarea Generala, altor membri.
Atat persoanele fizice reprezentanti cat si persoanele juridice au dreptul la un vot in Adunarea Generala. Convocarea Adunarii Generale se face la cererea Consiliului Director, a Comisiei de Cenzori sau la cererea a jumatate plus unu (1/2 + 1) din membrii Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora. Convocarea se face in scris, prin scrisoare recomandata sau fax, cu cel putin 3 saptamani inainte de data Adunarii Generale si va fi insotita de ordinea de zi a acesteia.
In afara atributiilor prevazute expres prin alte dispozitii ale prezentului statut, Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
a) modifica actele constitutive ale Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora;
b) aproba strategia de activitate si politica Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora propuse de Consiliul Director;
c) aproba regulamentul de functionare al Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora;
d) alege si revoca Consiliul Director si Cenzorul;
e) stabileste criteriile de aderare si excludere din Asociatie;
f) aproba raportul Consiliului Director si al Cenzorului dand descarcare de gestiune pe perioada analizata;
g) stabileste cuantumul si periodicitatea platii cotizatiei anuale si cuantumul taxei de inscriere;
h) aproba dizolvarea Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora;
i) indeplineste, in vederea atingerii scopurilor Asociatiei, orice alte activitati neinterzise in prezentul statut si de lege;
j) desemneaza membrii de onoare si presedinti de onoare.
Articolul 20. Adunarea Generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu (1/2 + 1) din totalul membrilor (in conditiile precizate la articolul 19) si adopta hotararile cu votul a jumatate plus unu (1/2 + 1) din totalul membrilor prezenti. In caz de egalitate votul presedintelui e decisiv. In cazul in care Adunarea Generala nu este statutara la prima convocare, se convoaca Adunarea Generala Extraordinara in termen de maxim trei saptamani si este statutara indiferent de numarul membrilor prezenti. In cazul dizolvarii Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora este necesara decizia de dizolvare in conditiile prevazute anterior in doua Adunari Generale consecutive, care se desfasoara la un interval de cel putin 2 luni. In cazul schimbarii sediului se accepta votul prin corespondenta.
Articolul 21. Asociatia Persoanelor cu Thalasemie Majora este administrata de Consiliul Director. Presedintele Consiliului Director este si presedintele Asociatiei. Consiliul Director este format din 9 membri, respectiv:
1 Presedinte
2 Vicepresedinti
1 Responsabil Financiar (Trezorier)
1 Secretar General
4 Membri
Consiliul Director are urmatoarele atributii:
a) Asigura ducerea la indeplinire a scopului si a obiectivelor Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora, asa cum sunt ele prevazute in prezentul statut, si aplica strategia si politica, aprobate de Adunarea Generala;
b) Organizeaza convocarea Adunarii Generale si pregatesc agenda Adunarii Generale;
c) Stabileste organigrama Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora;
d) Supune aprobarii Adunarii Generale rapoarte de activitate, proiectul de buget si executia bugetara;
e) Prezinta Adunarii Generale bilantu gestiunii la sfarsitul fiecarui an;
f) Aproba proiectele Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora, pe baza strategiei si politicii aprobate de Adunarea Generala, incheie in numele Asociatiei contracte de sponsorizare, in conditiile Legii;
g) Decide excluderea si supendarea activitatii unor membri;
h) Decide admiterea membrilor Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora;
i) Stabileste grila de salarizare a personalului incadrat cu contract de munca si nivelul remuneratiei colaboratorilor;
j) Aproba cererii de finantare;
k) Aproba bugetul anual si executia bugetara din anul anterior, dand descarcare de gestiune perioadei analizate;
l) Avizeaza proiectul bugetului propriu si contul de inchidere a exercitiului bugetar;
m) Hotaraste asupra instrainarii mijloacelor fixe din patrimoniul Asociatiei, altele decat bunurile imobile;
n) Aproba statul de functii;
o) Indeplineste alte functii stabilite de Adunarea Generala.
Articolul 22. Membrii Consiliului Director reprezinta diferite zone ale tarii si diferite categorii de persoane fizice ori juridice, interesate de scopul Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora. Activitatea Consiliului Director se realizeaza pe baza de voluntariat, insa membrii Consiliului Director au dreptul la compensarea cheltuielilor de transport, cazare si masa facute cu ocazia participarii la activitatile Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora (intalnirile Consiliului Director si altele). Membrii Consiliului Director sunt alesi cu o majoritate de 2/3 din numarul total al membrilor Asociatiei pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului.
Articolul 23. In cazul incetarii din diferite motive a calitatii de membru in Consiliul Director, locul vacant va fi ocupat prin alegerea de catre Consiliul Director a unui nou membru in termen de 60 de zile, urmand ca acesta sa fie validat la proxima Adunare Generala. Consiliul Director poate stabili, la cerere sau la propunerea Presedintelui, schimbarea unei functii in cadrul Consiliului Director al Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora. Presedintele poate fi revocat din functie sau supendat de catre Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director sau a unei treimi din totalul membrilor Adunarii Generale, pentru savarsirea unor grave incalcari ale actului de constituire sau statutului.
Articolul 24. Consiliul Director se intruneste de regula la 3 luni si ori de cate ori este nevoie, prin convocare scrisa. Presedintele de onoare poate fi invitat la intrunirile Consiliului Director. Consiliul Director isi va exercita prerogativele in prezenta a cel putin 5 membri, iar deciziile vor fi luate cu majoritate simpla. In caz de egalitate votul presedintelui e decisiv. Calitatea de membru in Consiliul Director se va exercita personal, nefiind admisa imputernicirea altor persoane cu exercitarea drepturilor sau indeplinirea atributiilor aferente acestei calitati.
Articolul 25.Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului Director, reprezinta asociatia si realizeaza conducerea operativa a acestuia. Presedintele Asociatiei prezideaza sedintele Adunarii Generale si ale Consiliului Director.In situatia imposibilitatii indeplinirii atributiilor, pe durata starii de imposibilitate, presedintele este automat inlocuit de unul dintre vicepresedinti, desemnat prin vot in cadrul Consiliului Director.
Articolul 26. Secretarul general are urmatoarele atributii:
  • Urmareste ca activitatea Asociatiei sa fie conforma legislatiei in vigoare si prezentului Statut;
  • Tine evidenta hotararilor organelo de directie si administratie, pe care le consemneza intr-un registru special;
  • Transmite sarcinile stabilite de Adunarea Generala catre Consiliu Director si urmareste realizare lor;
  • Raspunde de intreaga baza de date a Asociatiei.
Trezorierul are urmatoarele atributii:
·        Urmareste indeplinirea hotararilor Adunarii Generale si ale Consiliului Director in ceea ce priveste activitatile financiar-contabile ale Asociatiei;
·        Raspunde nemijlocit de aducerea la indeplinire a hotararilor sus mentionate si de realizarea acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare, luand masurile ce se impun pentru realizarea unu control financiar preventiv;
·        Prezinta in fata Consiliului Director rapoarte semestriale privind situatia financiar-contabila a Asociatiei, urmarind ca intreaga activitate in acest domeniu sa fie in concordanta cu scopurile Asociatiei;
·        Intocmeste balantele si rapoartele financiare catre autoritatile competente, privitoare la activitatile desfasurate in cadrul Asociatiei;
·        Indeplineste orice sarcina de profil financiar-contabil in scopul bunei desfasurari a activitatii Asociatiei.
Cenzorul, avand atributiile stabilite de lege pentru controlul
activitatii financiare a Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora avand calificarea de expert contabil sau revizor contabil si / sau economist, este numit in functie de Adunarea Generala pe o perioada de 2 ani. Dupa numire, Cenzorul se bucura de independenta in exercitarea atributiilor ce ii revin. Cenzorul poate renunta la functie cu obligatia unui preaviz de 30 zile.
Articolul 27. Cenzorul prezinta rapoarte anuale Adunarii Generale, si poate cere convocarea Adunarii Generale.
Organele de Administratie au obligatia sa puna la dispozitia cenzorului orice documente sau informatii cerute de acesta in vederea controlarii activitatii financiare a Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora.
CAPITOLUL VI – MODIFICAREA STATUTULUI, INCETAREA ACTIVITATII, DISPOZITII FINALE
Articolul 28. Orice modificare a prezentului Statut sau incetarea activitatii Asociatiei
Persoanelor cu Thalasemie Majora poate fi decisa cu respectarea prevederilor prezentului Statut.
In cazul in care legea aflata in vigoare la momentul producerii evenimentului nu contine prevederi contrare, urmatoarele evenimente, dar nu numai, vor duce la dizolvarea Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora:
·  Nu exista fonduri suficiente pentru continuarea functionarii Asociatiei;
·  Decizia Adunarii Generale.
Orice modificare a prezentului Statut va fi inaintata la termenul legal la tribunalul pe raza caruia s-a inregistrat cererea.
In cazul dizolvarii Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora este necesara decizia de dizolvare in conditiile prevazute in capitolul V, articolul 19, aliniatul 2, in doua Adunari Generale consecutive, care se desfasoara la un interval de cel putin 2 luni.
Articolul 29. Adunarea Generala – a Asociatiei Persoanelor cu Thalasemie Majora care decide dizolvarea Asociatiei va trebui sa numeasca o comisie de lichidare a patrimoniului. Comisia va fi compusa din 5 membri titulari si 4 membri supleanti. Lichidarea se va face in conformitate cu prevederile legale.
Articolul 30. Prezentul statut se completeaza cu prevederile legislatiei referitoare la persoanele juridice de drept privat, fara scop lucrativ.
Articolul 31. Asociatia Persoanelor cu Thalasemie Majora are stampila, antet si firma cu insemne proprii.
Articolul 32. Asociatia Persoanelor cu Thalasemie Majora va putea stabili si intretine relatii cu organisme romanesti si straine care ar putea sprijini asociatia in realizarea scopului propus. In acest scop Asociatia Persoanelor cu Thalasemie Majora poate fi reprezentata de presedinte sau de o persoana desemnata.
Articolul 33. In absenta unor dispozitii exprese in prezentul Statut se aplica dispozitiile generale prevazute de actele normative in vigoare.
Articolul 34. Prin prezentul Statut, aprobat de Adunarea Generala la data de 11.10.2005 si-au exprimat vointa de asociere in vederea realizarii obiectivelor statutare, urmatorii asociati fondatori:
  1. Ganescu Costin Radu
  2. Zamfir Petre Marian
  3. Vasiu Mariana Camelia
  4. Nitu Larisa Diana
  5. Calota Cristina Ioana